Espina, Eduardo, Texas A&M University, United States