[1]
Suárez Mardones, R. 2016. "L’inquisitoire" de Robert Pinget. Revista Chilena de Literatura. 8 (jun. 2016).